Prof. Dr. Kira Kosnick - Forschung

Forschungsschwerpunkte


Aktuelle Forschungsprojekte

"Mobiles Altern: Transnationale Pendelpraxen und Care-Netzwerke von Menschen im Ruhestand zwischen der Türkei und Deutschland", gefördert durch die DFG

Das Projekt untersucht den Zusammenhang zwischen den grenzüberschreitenden Pendelpraxen von Rentnern und Rentnerinnen und deren sozialen Netzwerken im Kontext von Pflege- und Unterstützungsleistungen zwischen der Türkei und Deutschland. Eine wachsende Zahl von SeniorInnen aus Deutschland, mit und ohne türkischen Migrationshintergrund, nutzt touristische Orte in der Türkei als temporäre Ruhesitze. In zwei Teilstudien werden ausgehend vom türkischen Küstenort Alanya die Pendelpraxen und Carenetzwerke von sowohl herkunftsdeutschen als auch deutsch-türkischen SeniorInnen multimethodisch beforscht. Ziel ist, für beide Gruppen vergleichend zu verstehen, für welche Menschen im Ruhestand eine grenzüberschreitende Lebensführung realisierbar ist, Gründe und Motivationen zu klären und herauszuarbeiten, wie Formen von Pflege und Unterstützung in transnationalen Netzwerken zirkulieren.

Projektmitarbeiter: Dr. Elifcan Karacan, Dr. Cagri Kahveci, Nur Demir

http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/300243171

Yaşlılıkta Mobilite: Emeklilerin Türkiye ve Almanya arasında ulusötesi mekik göç deneyimleri ve bakım ağları

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Kira Kosnick

Proje Yürütücüleri: Dr. Çağrı Kahveci, Dr. Elifcan Karacan

Diğer Proje Çalışanları: Nur Demir (MA)

Sekreter: Natascha Lorenz

Projeyi Destekleyen Kurum: Alman Araştırma Vakfı (DFG) http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/300243171

Kapsam: Türkiye kökenli olsun olmasın, giderek artan sayıda Almanya'lı emekli, Türkiye'deki turizm bölgelerini geçici emeklilik mekanı olarak tercih ediyor. Ilıman iklim, uygun yaşam koşulları, düşük emlak fiyatları ve hizmet sektöründe calışanların iyi Almanca bilgisi nedeniyle Alanya son yıllarda en çok tercih edilen yer haline geldi (Yeni Alanyalılar). “Yaşlılıkta Mobilite: Emeklilerin Türkiye ve Almanya arasında ulusötesi mekik göç deneyimleri ve bakım ağları” başlıklı araştırmamız, Alman ve Türk göçmen grubunu karşılaştırarak, emeklilerin sınırötesi yaşam tarzlarını, iki ülkedeki sağlık ve bakım hizmetlerine erişim koşullarını incelemeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, yaşlılıkta döngüsel (sirkuler) göçün nedenleri ve motivasyonlarını irdeleyerek, ulusötesi bakim ve destek ağlarının nasıl işlediğini anlamaya çalışacağız. Araştırma kapsamında, emekli göçmenlerin yaşlılıkla birlikte giderek artan bakım ihtiyacının Alanya’nın sosyal, kültürel ve ekonomik altyapısına etkilerine de odaklanılacaktır.

Proje genel olarak iki alt araştırma ile Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin emeklilikte Alanya ve Almanya arasındaki gidiş-geliş pratiklerini (Alt araştırma 1) ve Alman emeklilerin iki ülke arasındaki gidiş-geliş pratiklerini (Alt araştırma 2) bakım ve sağlık hizmetleri çerçevesinde incelemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede hem Alanya’da hem de Almanya’da bu grupların üyeleri ile niteliksel mülakatlar gerçekleştirilecektir.

Yöntem: Araştırmamızı sosyal bilimlerin niteliksel ve niceliksel yöntemlerini birarada kullanarak (triangulation) gerçekleştireceğiz. Niteliksel verilerin edinilmesinde problem odaklı görüşme tekniği, etnografik katılımcı gözlem ve uzman mülakatları tekniklerini kullanacağız. Bununla birlikte, analizlerimizi daha kapsamlı tartışabilmek için her grubun üyeleriyle niceliksel anketler yapacağız.

Araştırma sonuçlarını başta Türkiye ve Almanya olmak üzere uluslarası konferanslarda, panel ve oturumlarda konuyla ilgili kişilerle, ilgili kurum ve enstitülerle, biliminsanlarıyla tartışmak istiyoruz. Araştırma sonrasındaki hedeflerimizden bazıları da sonuçları tartıştığımız makale ve kitap gibi yayınlarla daha geniş bir kamuoyuna ulaşabilmek, emeklilerin yaşadığı sorunları, göç pratiklerini ve beklentilerini ilgili kişilere iletebilmek, gelecekte konuyla ilgili yapılacak bilimsel araştırmalara bu anlamda bir katkı sunabilmek.

Araştırma projemizle ilgili sorularınız varsa veya daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yukarıdaki bağlantılar üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Abgeschlossene Forschungsprojekte

ERC Starting Grant Project “New Migrant Socialities: Ethnic Club Cultures in Urban Europe”, April 2009 - April 2013.
http://www.migrant-socialities.eu

Project Summary:
The project investigates new forms of sociality that young people with migrant background are producing in the context of urban club cultures in three European cities. It comparatively studies the phenomenon of ethnic club scenes with Turkish, South Asian and Maghrebi orientations in Berlin, London and Paris, corresponding to the major immigrant groups in each city and country. The project aims to explore how young post-migrants participate in forms of social engagement and cultural experimentation that are specific to metropolitan city life, but have so far been not been addressed as relevant to the lives of ethnic minorities. Research seeks to shift attention from the predominant research focus on (post-)migrant identity to a focus on practices of sociality, countering the heavy bias towards the study of attitudes and cultural identifications that tends to dominate across different disciplines. Its novel approach combines a focus on socio-cultural practices with an interest in urban scenes as fluid social formations that are semi-public and lack defined membership or criteria of belonging. Through ethnographic case studies carried out with a team of researchers in and across the three cities, the project explores the potential of urban club scenes for producing and experiencing different kinds of solidarity and encounter among disadvantaged groups.


“Staging Culture. The valorisation of ethnic cultural diversity in the context of urban restructuring processes” (funded by DFG). June 2010 - June 2013.

Project Summary:
In the context of the emergence of the entrepreneurial city, "ethnic cultural diversity" becomes a resource that can be used as a location factor to increase competitiveness. For this purpose, the heterogeneity of the urban population caused by migration is 'put into value' in different dimensions. Taking Frankfurt am Main as an example, the project examines how cultural differences are orchestrated and commodified in the context of urban valorisation processes. Through an analysis of ethnographic case studies, the project focuses on three different fields of research: (1) the impacts of reduced government funding for cultural institutions and events, (2) the use of cultural production and cultural institutions to improve the image and touristic attractiveness of cities, and (3) the development of large, low-threshold cultural formats that can be summarized with the concept of festivalization. Paying particular attention to the areas around Frankfurt central station and the Gallusviertel as well as their surrounding quarters, the project focuses on the presentation, orchestration and transformation of intra-urban sub-districts and on the cultural initiatives, institutions and political stakeholders active there. [See also the website of the Institute for Cultural Anthropology and European Ethnology: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/Drittmittelprojekte/index.html#Insz]

 

nach oben