Publikationen

BOOKS:

 • together with Iva Šmídová and Lenka Slepičková. Games of Life. Czech Reproductive Medicine. Sociological Perspectives, Masaryk University: Munipress.
 • Imaginace genů. Sociologická perspektiva, written in Czech (Imagination of Genes. A Sociological Perspective) SLON: Prague.

 

JOURNALS (GUEST-EDITOR):

 • together with Nadya Jaworsky. 2015. “Visual studies/Encounter Imagination” (Special Issue of Social Studies Journal, part focused on body and medicine).
 • together with  Csaba Szaló, Eleonora Hamar. 2007. “Rasa/Race” (Special Issue of Social Studies Journal).
 • together with Csaba Szaló, Petr Kouřil, Kateřina Janků. “Vymístění/Displacement” (Special Issue of Social Studies Journal).

 

a) articles in peer-reviewed and refereed journals:

 • Slesingerova, Eva (2019) In risk we trust/Editing embryos and mirroring future risks and uncertainties, In: Medicine, Health Care and Philosophy/A European Journal, DOI 10.1007/s11019-018-9851-0
 • Šlesingerová Eva (2017). „Biopower Imagined/Biotechnological Art and Life Engineering”. Social Sciences Information, 56 (4), December. Forthcoming.
 • Šlesingerová Eva (2017). „Život jako biotechnologické umělecké dílo“ [Life as a Biotechnological Art Work], Journal of Culture, Prague. 1, 2-7.
 • Šlesingerová Eva (2017). ‘BioArt_ proplétání věcí, těl a technologií’ [BioArt_Entanglements of Things, Bodies and Technologies], Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny, AVU, Prague. Forthcoming.
 • Šlesingerová Eva with Lenka Slepičková and Iva Šmídová. (2012). Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext (Biopower and Reproductive Medicine: Conceptual Inspiration for the Czech Context). Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 48, (1), 85-106.
 • Šlesingerová Eva (2010). Funes el Memorioso navštěvuje museum aneb vzpomínky na budoucnost (written in Czech: Funes el Memorioso visits the Museum. Remembering the Future). Sociální studia, Brno: Faculty of Social Sciences Masaryk University in Brno, (1), 45-67.
 • Šlesingerová Eva together with Csaba Szaló a Eleonora Hamar. (2007). Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled (written in Czech: Conceptualisation of the Idea of Race and Racism. A Sociological Perspective). In: Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, (4), p. 7-27.
 • Šlesingerová Eva (2005). Imaginace genů a hranice etnických identifikací. (written in Czech: Imagination of genes and ethnic identification borderlines). In: Sociální studia, Brno: Faculty of Social Studies, (2), p. 35-55.
 • Šlesingerová Eva (2004). Žádoucí těla, paměť a vymístění (written in Czech: Desirable Bodies, Memory and Displacement). In: Sociální studia, Brno: Faculty of Social Studies MU Brno, 2, p. 86-106.
 • Šlesingerová Eva (2003). Zdraví a silní (written in Czech: The Healthy and the Strong). Sociální studia, Brno: Faculty of Social Studies MU Brno (9), p. 121-142.

 

b) Chapters in edited books:

 1. Šlesingerová Eva (2007). Krásná těla – vábení k inkluzi (written in Czech: Beautiful Bodies of Nation — A Temptation to Inclusion). In Vztahy, jazyky, těla. vyd. Prague: FHS UK, p. 338-353, ISBN 978-80-903086-6-4.
 2. Šlesingerová Eva (2006). Poetika a politika vzpomínání na “češství” (written in Czech: Poetics and Politics of Remembering the Czechness) In: Marada, Radim (ed.). Etnická různost a občanská jednota. vyd. Brno: CDK, p. 143-165.